Obrasci za udruge

Na ovome mjestu moći ćete od 01.03.2020. izvršiti download obrazaca za neprofitne organizacije potpuno besplatno, i to:

 za 2020.godinu

- Blagajna 

Blagajna LINK

- Knjiga primitka i izdataka za jednostavno knjigovodstvo

Glavna knjiga jednostavno knjigovodstvo

- Loko vožnja

loko vožnja LINK

- Obračun ugovora o djelu / autorskog honorara i drugih oporezivih primitaka

UOD link

- primjer Ugovora za volonterski rad

Ugovor o volontiranju

- primjer Ugovora o honoraru

 Ugovor o honoraru

- JOPPD obrazac u Excell-u

JOPPD link

 

 Vaš OASIS Team 0952516670

Fotografije

small-business-accounting-software
COVID-19