SOM SPORT - usluga pomoći kod popunjavanja

Poštovani korisnici,

 

s obzirom da su Grad Karlovac i njegovi proračunski korisnici prešli od 2021.godine na pravdanje dodijeljenih sredstava udrugama i športskim klubovima putem aplikacije SOM SPORT pokazala se potreba za pomoći kod korištenja aplikacije.

U mogućnosti smo vam ponuditi - spajanje na daljinu putem ANYDESK-a i pomoći kod popunjavanja po cijeni od 200,00 kn po satu.

S obzirom na već odrađene edukacije smatramo da neće trebati više / dulje od 1 sata edukacija da korisnik sam shvati i počinje koristiti samu aplikaciju.

 

Sa poštovanjem,

 

Ana Protulipac

0952516670

COVID-19