Minimalni doprinosi za 2023.godinu

Objavljeno je u NN od 01.12.2023. Naredba o osnovicama za doprinose u 2024.godini.

Pripremili smo vam nove tabele izračuna u EUR-ima

RRIF 05.12.2023.

Zbog uvođenja umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup, a radi izvješćivanja o utvrđenim obvezama doprinosa Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 143/23) se propisuje prilagodba Obrasca JOPPD i način izvješćivanja prilikom umanjenja mjesečne osnovice. Zbog primjene tog propisa od 1. prosinca 2023. godine, odredbe Pravilnika vezane za iskazivanje umanjenja mjesečne osnovice stupaju na snagu 2. prosinca 2023. godine.

 

Tablica doprinosa

 

Sa poštovanjem,

Ana Protulipac

095/2516670

 

COVID-19