Obrasci za 2024.godinu - NOVO

Objavljujemo narudžbenicu za nove obrasce za završni 2022. i poslovnu godinu 2023.godinu

U PDF formatu:

 Narudžbenica METRO servis - PDF

U Excel formatu:

Narudžbenica METRO servis

Svi obrasci koji se odnose na završni biti će u EUR-ima i u skladu sa novim poreznim promjenama.

 

 

Sa poštovanjem,

 

Vaš OASIS Team

095/2516670

COVID-19