Obrasci za udruge

Na ovome mjestu moći ćete od 01.03.2020. izvršiti download obrazaca za neprofitne organizacije potpuno besplatno, i to:

 za 2020.godinu

- Blagajna 

- Knjiga primitka i izdataka za jednostavno knjigovodstvo

- Loko vožnja

- Obračun ugovora o djelu / autorskog honorara i drugih oporezivih primitaka

- primjer Ugovora za volonterski rad

- primjer Ugovora o honoraru

 

 Vaš OASIS Team 0952516670

Fotografije

02