Minimalni doprinosi za 2023.godinu

Objavljeno je u NN od 22.12.2022. Naredba o osnovicama za doprinose u 2023.godini.

Pripremili smo vam nove tabele izračuna u kunama i EUR-ima

RRIF - objava od 22.12.2022.

Prosječna plaća prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. (Nar. nov. br. 125/22.) iznosi 10.301,00 kuna odnosno 1.367,18 eura prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna).

Doprinosi po vrstama obveze

Evo i tabele u Excelu :

Pregled obračuna plaće po vrstama isplata.xlsx

 

Sa poštovanjem,

Ana Protulipac

095/2516670

 

COVID-19