Besplatni obrasci 2022.godina

Evo obrazaca koje vam i ove godine ustupamo besplatno na korištenje.

Obrasci su rađeni u Excelu, nezaštićeni su zato pazite da ne izbrišete formule !

Ukoliko vam treba neki obrazac slobodno nam se javite na info@metro-servis.hr

1.

Blagajna Obrazac blagajne za praćenje tijeka gotovog novca - podignutog sa žiro računa ili iz blagajne  POS-a radi evidencije uplate utrška

2.

Knjiga URA posebne evidencije - za usluge i robe iz EU, sa primjerom ispunjavanja PDV obrasca i PDV-S obrasca.

Npr. ako ste privatni iznajmitelj i NISTE u sustavu PDV-a, a primite račun od Booking-a, AirBnB-a ili Facebook-a BEZ ISKAZANOG PDV-a - onda ste dužni predati PDV i PDV-S obrazac u poreznu upravu i platiti PDV na isporučenu uslugu.

PDV I PDV-S OBRAZAC

3. 

Radni nalog sa servisere ili druge sulužne djelatnosti

2022 radni nalog

4.

Putni radni list za vozača kao popratni dokument - 3 verzije

2022 putni radni list ver1

2022 putni radni list ver2

2022 putni radni list ver3

5.

Evidencija o radnom vremenu - krnja verzija (puna verzija se naplaćuje)

2022 ERA krnja verzija

6. 

IOS - Izvod otvorenih stavkaa sa tekstom - spreman za poslati kupcu ili dobavljaču za uskladu salda konta

2021 ios tekst

7.

Knjiga URA i Knjiga IRA - sa mogućnošću ispisa SALDA KONTO KARTICE DOBAVLJAČA ili KUPCA

Knjiga URA - IRA

8.

NARUDŽBENICA u Excel-u

Ponekada je potrebno imati narudžbenice u svome poslovanju, pa smo evo napravili jednu u Excel-u

2022 narudžbenica zakljucan

9. 

Izlazni račun - Knjigovodstvenim servisima je ponekad bitno da klijent izdaje točne račune. Iako postoji veliki broj online programa koji omogućavaju pisanje računa, ponekad klijent želi pisati račune i sačuvavati na svome računalu, pa smo s toga napravili obrazac Računa u Excel-u

2022 Račun

10. 

Račun - za obračun poreza po odbitku

Ponekad postoji porezni obveznik koji je u sustavu PDV-a ali kao obveznih samostalne djelatnosti izdaje račun sa obračunom svog HONORARA uvećan za PDV. Tome služći ovaj račun u Excel-u

 2022 račun porez po odbitku

 

11.

Obračun plaće na njemačkom

2022 obračun plaće njemački

 

Svi obrasci su napravljeni u Excel-u 

Nadam se da će vam pomoći u daljnjem radu.

Obrasci su digitalno potpisani i ime autora je vidljivo, s toga molim da se obrasci ne kopiraju niti ne koriste u izmjenjenom obliku, niti ne objavljuju na socijalnim medijima kao rad drugih osoba.

 

Hvala na razumijevanju,

 

Ana Protulipac

0952516670

 

COVID-19