Obrasci za redovne obrtnike

Za redovne obrtnike imamo cijeli komplet obrazaca s obzirom da se mora voditi evvidencija o troškovima:

 

EXCELL

Knjiga prometa sa PO-SD

Knjiga putnih naloga

Putni nalog

Obračun loko vožnje

Kontrola kumulativa PDV-a

Knjiga primitaka i izdataka

KRM Kartica repromaterijala

Obrazac TO  - tražbine i obveze

Potvrda o dohotka

PPMIPO Obračun poreza na potrošnju 2% ili 3%

Putni radni list – 3 verzije

Račun otpremnice

Radni nalog

Skladišna kartica

KNJIGA POPISA sa obračunom inventure

Obračun ugovora o djelu

Obrazac DI – dugotrajne imovine

Kontrola uplate utrška

Kontrola utroška goriva za službena vozila

OKFŠ obrazac

TZ obrazac

IOS tekst

Kompenzacija dvostruka i višestruka

Obračun kamata

 

WORD

Odluka o dodjeli stipendije

Odluka o popisu imovine

Izvješće povjerenstva za inventurni popis imovine

Fotografije

06
COVID-19